بیاتوکره دانلود رایگان سریال های کره ای

دانلود سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ قسمت ۷۲ پایانی بالینک مستقیم - بیاتوکره

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
آدرس جدید سایت : newb2k.xyz
چهارشنبه 30 مهر 1399
 

 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ – The Great King’s Dream

دانلود قسمت ۷۲ پایانی سریال رویای فرمانروای بزرگ

زبان اصلی سریال کامل اضافه شد

 ۲۶۲۴۵۶-۱

ژانر : تاریخی ، اکشن
تعداد قسمت ها : ۷۰
سال انتشار : ۲۰۱۲
شبکه پخش : KBS

بازیگران :

۲۰۱۶-۰۹-۱۲_۰۰۲۹۵۰

 Choi Soo Jong ، Kim Yu-Seok ، Hong Eun-Hee ، Lee Young Ah

خلاصه داستان : سریال درباره کیم چون چو خواهر زاده ی ملکه سئوندوک اولین فرمانروای زن کره هست که بعده ها همسر ملکه جین دئوک دختر ملکه سئوندوک میشه ، سریال در مورد قهرمانانی چون، کیم چونچو، کیم یوشین، کیم تجونگ مویول، بیست و نهمین پادشاه شیلا و تمامی کسانی است که بعد از اتحاد با سلسله تانگ برای ویران ساختن باکجه باعث فروغ فرهنگ ملی شدند…….

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوبله فارسی سریال رویای امپراطور

دانلود قسمت 01 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE01
دانلود قسمت 02 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE02
دانلود قسمت 03 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE03
دانلود قسمت 04 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE04
دانلود قسمت 05 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE05
دانلود قسمت 06 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE06
دانلود قسمت 07 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE07
دانلود قسمت 08 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE08
دانلود قسمت 09 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE09
دانلود قسمت 10 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE10
دانلود قسمت 11 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE11
دانلود قسمت 12 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE12
دانلود قسمت 13 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE13
دانلود قسمت 14 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE14
دانلود قسمت 15 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE15
دانلود قسمت 16 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE16
دانلود قسمت 17 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE17
دانلود قسمت 18 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE18
دانلود قسمت 19 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE19
دانلود قسمت 20 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE20
دانلود قسمت 21 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE21
دانلود قسمت 22 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE22
دانلود قسمت 23 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE23
دانلود قسمت 24 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE24
دانلود قسمت 25 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE25
دانلود قسمت 26 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE26
دانلود قسمت 27 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE27
دانلود قسمت 28 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE28
دانلود قسمت 29 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE29
دانلود قسمت 30 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE30
دانلود قسمت 31 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE31
دانلود قسمت 32 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE32
دانلود قسمت 33 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE33
دانلود قسمت 34 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE34
دانلود قسمت 35 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE35
دانلود قسمت 36 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE36
دانلود قسمت 37 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE37
دانلود قسمت 38 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE38
دانلود قسمت 39 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE39
دانلود قسمت 40 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE40
دانلود قسمت 41 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE41
دانلود قسمت 42 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE42
دانلود قسمت 43 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE43
دانلود قسمت 44 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE44
دانلود قسمت 45 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE45
دانلود قسمت 46 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE46
دانلود قسمت 47 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE47
دانلود قسمت 48 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE48
دانلود قسمت 49 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE49
دانلود قسمت 50 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE50
دانلود قسمت 51 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE51
دانلود قسمت 52 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE52
دانلود قسمت 53 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE53
دانلود قسمت 54 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE54
دانلود قسمت 55 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE55
دانلود قسمت 56 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE56
دانلود قسمت 57 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE57
دانلود قسمت 58 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE58
دانلود قسمت 59 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE59
دانلود قسمت 60 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE60
دانلود قسمت 61 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE61
دانلود قسمت 62 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE62
دانلود قسمت 63 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE63
دانلود قسمت 64 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE64
دانلود قسمت 65 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE65
دانلود قسمت 66 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE66
دانلود قسمت 67 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE67
دانلود قسمت 68 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE68
دانلود قسمت 69 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE69
دانلود قسمت 70 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE70
دانلود قسمت 71 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE71
دانلود قسمت 72 سریال رویای فرمانروای بزرگ :
DownloadE72


ـــــــــــــــــــــــــ««««««««««««««««««««ــــــــــــــــــــــــــــ

زبان اصلی سریال رویای امپراطور 

قسمت ۱          قسمت ۲

قسمت ۳          قسمت ۴

قسمت ۵          قسمت ۶

قسمت ۷          قسمت ۸

 قسمت ۹          قسمت ۱۰

 قسمت ۱۱         قسمت ۱۲

 قسمت ۱۳         قسمت ۱۴

 قسمت ۱۵         قسمت ۱۶

 قسمت ۱۷         قسمت ۱۸

 قسمت ۱۹         قسمت ۲۰

 قسمت ۲۱         قسمت ۲۲

 قسمت ۲۳         قسمت ۲۴

 قسمت ۲۵         قسمت ۲۶

 قسمت ۲۷         قسمت ۲۸

 قسمت ۲۹         قسمت ۳۰

 قسمت ۳۱         قسمت ۳۲

 قسمت ۳۳         قسمت ۳۴

 قسمت ۳۵         قسمت ۳۶

 قسمت ۳۷         قسمت ۳۸

 قسمت ۳۹         قسمت ۴۰

 قسمت ۴۱         قسمت ۴۲

 قسمت ۴۳         قسمت ۴۴

 قسمت ۴۵         قسمت ۴۶

 قسمت ۴۷         قسمت ۴۸

 قسمت ۴۹         قسمت ۵۰

 قسمت ۵۱         قسمت ۵۲

 قسمت ۵۳         قسمت ۵۴

 قسمت ۵۵         قسمت ۵۶

 قسمت ۵۷         قسمت ۵۸

 قسمت ۵۹         قسمت ۶۰

 قسمت ۶۱         قسمت ۶۲

 قسمت ۶۳         قسمت ۶۴

 قسمت ۶۵         قسمت ۶۶

 قسمت ۶۷         قسمت ۶۸

 قسمت ۶۹         قسمت ۷۰

***

دانلود زیرنویس فارسی کامل همه قسمت ها

65,167 views مشاهده
برچسب ها

دیدگاه کاربران انتشار یافته : 41 - در انتظار بررسی : 0
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

SoHeiL
00
yfm2007
شنبه , 5 سپتامبر 2020
پاسخ

خیلی سریال خوبیه. بخصوص بخازگطر حضور بازیگر گنگ بوک از سریال امپراطور دریا. پیشنهاد دانلود این سریال رو بهتون میدم. پشیمون نمیشید. البته به هیچ وجه به خوبی امپراطور دریا که نمیشه ولی خب به خاطر بازی این بازیگر دیدمش و وقتی تموم شد کلی افسرده شدم.

SoHeiL
00
سیاوش
چهارشنبه , 22 جولای 2020
پاسخ

دوبله ش سانسوریه؟

SoHeiL
00
SoHeiL
چهارشنبه , 22 جولای 2020
پاسخ

اره

SoHeiL
10
فاطمه
چهارشنبه , 1 آگوست 2018
پاسخ

دوستان هر کس این سریالو دیده لطفا بگید ارزش دانلود رو داره یا نه؟

SoHeiL
12
venusesh
یکشنبه , 26 فوریه 2017
پاسخ

ببخشید ۵۴۰دوبله نیست؟

SoHeiL
02
SoHeiL
یکشنبه , 26 فوریه 2017
پاسخ

خیر

SoHeiL
01
Venusesh
شنبه , 28 ژانویه 2017
پاسخ

میشه ۷۲۰دوبله بزارید واینکه این سریال از صدا وسیما پخش شده؟کسایی که دیدن جالب بود؟

SoHeiL
11
arya
دوشنبه , 28 نوامبر 2016
پاسخ

سلام
اگر کیفیت ۷۲۰ زبان اصلی برای این سریال رو هم برای دانلود بگذارید خیلی ممنون می شم

SoHeiL
01
omid
چهارشنبه , 23 نوامبر 2016
پاسخ

سلام
زیر نویس قسمت ۴۰ همخوانی ندارد
لطفا اصلاح فرمایید

SoHeiL
11
SoHeiL
چهارشنبه , 23 نوامبر 2016
پاسخ

با کلمات روی کیبورد روی حروف { و } در برنامه kmplayer می تونین اصلاح کنین

SoHeiL
01
raha
چهارشنبه , 9 نوامبر 2016
پاسخ

سلام ببخشین میشه بیشتر و واضح تر توضیح بدین ممنون

SoHeiL
12
milad98
دوشنبه , 21 نوامبر 2016
پاسخ

زیپ و رار هر دو با برنامه winrar اجرا میشن….فقط کافیه این برنامه رو از اینترنت دانلود کنید و بعد نصبش با این برنامه فایل rar رو از حالت rar خارج کنید که این کار رو با زدن کلیک راست روی فایل موردنظر و انتخاب extract here میشه انجام داد…..با این کار زیرنویس تو هر پوشه ای باشه،همون جا از حالت rar خارج میشه و میاد تو اون پوشه

SoHeiL
01
محمد
چهارشنبه , 23 نوامبر 2016
پاسخ

سلام این برنامرو دانلود کن http://dl2.soft98.ir/soft/w/WinRAR.5.40.exe

SoHeiL
01
raha
سه‌شنبه , 8 نوامبر 2016
پاسخ

سلام زیرنویس همه قسمت ها رو دانلود میکنم اما باز نمیشه فایل زیر نویس قسمت ۴۰و۵۱ رو که دانلود میکنم فایل بصورت زیپ هست وبعدازبازکردن میتونیم بندازیم رو پلیروزیرنویس فعال میشه اما فایل همه قسمت ها اونجوری نیست یه فایل با پسوند rar هست.ممنون

SoHeiL
01
SoHeiL
چهارشنبه , 9 نوامبر 2016
پاسخ

با برنامه winrar باز کن

SoHeiL
11
raha
سه‌شنبه , 8 نوامبر 2016
پاسخ

سلام فایل زیر نویس همه قسمت ها دانلود میکنیم درست نیست؟میشه راهنمایی کنین ممنون

SoHeiL
01
SoHeiL
سه‌شنبه , 8 نوامبر 2016
پاسخ

مشکلتون رو دقیق تر بگین

SoHeiL
02
raha
شنبه , 5 نوامبر 2016
پاسخ

سلام چطوری زیرنویس رابعدازدانلودفعال کنم؟

SoHeiL
11
SoHeiL
یکشنبه , 6 نوامبر 2016
پاسخ

بنداز رو پلیرت

SoHeiL
11
arya
شنبه , 5 نوامبر 2016
پاسخ

با سلام
ممنون از سایت خوبتون
امکان گذاشتن سریال با کیفیت ۷۲۰ وجود نداره؟

SoHeiL
11
SoHeiL
شنبه , 5 نوامبر 2016
پاسخ

زبان اصلی یا دوبله ؟

SoHeiL
11
فریماه
جمعه , 4 نوامبر 2016
پاسخ

از قسمت ۱۵ داره جالبتر میشه

SoHeiL
01
شهلا
یکشنبه , 30 اکتبر 2016
پاسخ

سلام لینک دانلود زیرنویس کامل خرابه
لطفا بررسی کنید

SoHeiL
01
SoHeiL
دوشنبه , 31 اکتبر 2016
پاسخ

مشکلی نداشت

SoHeiL
01
terminator
یکشنبه , 30 اکتبر 2016
پاسخ

سلام . با عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران . می خواستم بپرسم که چرا لینک مستقیم نمی زارین ؟؟؟

SoHeiL
01
SoHeiL
دوشنبه , 31 اکتبر 2016
پاسخ

سلام
مستقیم هزینه زیادی برامون داره

SoHeiL
21
lee jongsuk
یکشنبه , 30 اکتبر 2016
پاسخ

با سانسور ادم هیچی نمیفهمه ..
سریال ایمان یا همون سرنوشت ، زبان اصلیش خیلی قشنگ بود ولی اونیکه تی وی نشون داد خوشم نیومد
حیف هفتاد قسمته وگرنه دانلود میکردم کاری به تی وی نداشتم

SoHeiL
28
عسل زارع
چهارشنبه , 26 اکتبر 2016
پاسخ

فیلم بسیار جالبی نیست

SoHeiL
00
امین حبیبی
دوشنبه , 24 اکتبر 2016
پاسخ

سلام خسته نباشید یه سوال داشتم . این سریال زبان اصلیش سانسور شده است یا سانسور نشده ؟

SoHeiL
51
SoHeiL
سه‌شنبه , 25 اکتبر 2016
پاسخ

اصلی سانسوری نداره

SoHeiL
11
Yasin
دوشنبه , 24 اکتبر 2016
پاسخ

دوبله شده قسمت ۵ رو بزارید لطفا …

SoHeiL
11
SoHeiL
سه‌شنبه , 25 اکتبر 2016
پاسخ

حتما

SoHeiL
10
رضا
یکشنبه , 23 اکتبر 2016
پاسخ

سلام ببخشید قسمت ۴۰ و ۵۱ زیرنویس فارسی ندارد ممنون میشم بزارین.خیلی ممنون سایت عالی تون و خسته نباشید به تیم ترجمتون ک زحمت مکیشن..

SoHeiL
10
SoHeiL
یکشنبه , 23 اکتبر 2016
پاسخ

جدا اضافه شد

SoHeiL
26
ماریا
سه‌شنبه , 4 اکتبر 2016
پاسخ

سلام.چرا اول سریال ملکه سوندوک رو نمیذارن ؟چون این سریال ادامه ملکه سوندوک هست ؟؟؟؟؟
ممممنون.

SoHeiL
00
ارمان
پنج‌شنبه , 29 سپتامبر 2016
پاسخ

زیرنویس قسمت ۴۰ و ۵۱ در فایل زیرنویس ها موجود نبود لطفا زیرنویس این ۲ قسمت را هم قرار بدید

SoHeiL
01
Ali
جمعه , 16 سپتامبر 2016
پاسخ

این سریالو صدا وسیما پخش کرده یا قراره پخش کنه؟

SoHeiL
11
SoHeiL
شنبه , 17 سپتامبر 2016
پاسخ

قراره پخش بشه

SoHeiL
33
Li
جمعه , 16 سپتامبر 2016
پاسخ

ارزش دیدن داره؟

SoHeiL
21
سارا
دوشنبه , 12 سپتامبر 2016
پاسخ

سلام این سریال دوبله شده صدا و سیما ست ؟ قیافه هاشون آشناس ولی یادم نیس دیدم یا نه .

SoHeiL
31
elahe
سه‌شنبه , 13 سپتامبر 2016
پاسخ

بله شبکه نمایش میخواد پخش کنه